پایه

Personal


رایگان

 • یوزر نامحدود
 • 5 پروژه
 • 15 گیگ فضا
 • 50 گیگ پهنای باند
 • 1 گیگ حافضه رم
ثبت نام

شروع

بهترین ارزش


29 / تومان

 • یوزر نامحدود
 • 5 پروژه
 • 15 گیگ فضا
 • 50 گیگ پهنای باند
 • 1 گیگ حافضه رم
ثبت نام

ویژه

تجاری


99 / تومان

 • یوزر نامحدود
 • 5 پروژه
 • 15 گیگ فضا
 • 50 گیگ پهنای باند
 • 1 گیگ حافضه رم
ثبت نام

حرفه ای

تجارت بزرگ


239 / تومان

 • یوزر نامحدود
 • 5 پروژه
 • 15 گیگ فضا
 • 50 گیگ پهنای باند
 • 1 گیگ حافضه رم
ثبت نام

طرح های جایگزین و قیمت گذاری با آیکون

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..

شخصی

رایگان

 • 500 شماره
 • سرعت معمولی
 • ایمیل نامحدود
 • 10 گیگ فضا
ثبت نام

تیم

29 / تومان

 • 1000 شماره
 • سرعت 2 برابر
 • ایمیل نامحدود
 • 50 گیگ فضا
ثبت نام

شرکت های بزرگ

49 / تومان

 • شماره 50000
 • سرعت 3 برابر
 • ایمیل نامحدود
 • 100 گیگ فضا
ثبت نام

نهایی

89 / تومان

 • شماره 50000
 • سرعت 4 برابر
 • ایمیل نامحدود
 • 10 گیگ فضا
ثبت نام

جدول قیمت گذاری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..

رایگان شخصی 149 / تیم 219 / شرکتی 449 / نامحدود
یوزر 1 20 100 نامحدود
فضا 10GB 100GB 500GB 2000GB
ایمیل 5 10 500 نامحدود
پهنای باند 2 GB نامحدود نامحدود نامحدود
دیتابیس 1 20 نامحدود نامحدود
سقارشی قالب
همگام سازی و ادغام
آزمایشی 30 روزه رایگان
برای قیمت گذاری از ما بپرسید انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب

شما می توانید وب سایت قدرتمند تر ساخت than you think.

دریافت

top